Zmiana platformy

Prace nad  wersją 0.8 trochę się przedłużyły i nadal trwają. Spowodowane jest to tym, że musiałem wycofać się z kilku pomysłów, które wcześniej częściowo wprowadziłem (np. prowincje). Poza tym, z powodu licznych problemów z uruchamianiem apletów, nowy klient gry będzie normalną aplikacją Javową. Portowanie również spowodowało spore opóźnienia.

Mimo problemów wiele elementów z 0.8 są już w grze (np. wiele mechanizmów związanych z walką), w ciągu najbliższego miesiąca nowa wersja powinna działać.

Jako podsumowanie epoki wersji 07x poniżej zrzut mapy z jednej z gier (tutaj duża wersja):

Europa zasiedlona

Troll