Miasto

Udało mi się wreszcie przywrócić do życia i trochę rozwinąć interfejs miasta. Dodałem obsługę murów obronnych. Miasta portowe i śródlądowe mają różne możliwości, usunąłem kilka błędów występujących w wersji 0.65. Można również rekrutować jednostki wojskowe, którymi da się zarządzać na mapie głównej.

Tak wygląda teraz miasto portowe otoczone murem:

miasto - interfejs
miasto – interfejs

Poza tym zacząłem już pracować nad ulepszeniami terenu (farmami, kopalniami, drogami …). Gotowy jest już projekt graficzny niektórych ulepszeń, część logiki związana z nimi jest zaimplementowana.

W kolejnym miesiącu mam zamiar dokończyć obsługę ulepszeń terenu oraz wprowadzić karawany które będą mogły przenosić zasoby między miastami.

Troll